Podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe

05.10.2020 Matic Š. 57
05.10.2020
Javni razpisi in javni natečaji
20.10.2020 do 10:00