Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik Vekoslav Širec, Slape 14, 2323 Ptujska Gora
  • Podpredsednik Tomaž Galun, Stogovci 42, 2323 Ptujska Gora
  • Član Dragomir Murko, Majšperk 60 A, 2322 Majšperk
  • Članica Anka Hertiš, Majšperk 38, 2322 Majšperk
  • Članica Petra Dolenc, Majšperk 34, 2322 Majšperk
  • Član Sašo Kodrič, Stoperce 68, 2289 Stoperce
  • Član Damjan Bračič, Policijska postaja Podlehnik