Občina Majšperk

Majšperk 39, 2322 Majšperk
Red. prof. dr. Darinka Fakin
11993197
5883644
SI56 0126 9010 0017 182
BSLJSI2X
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

02 795 08 30
02 794 42 21
obcina.majsperk@majsperk.si

Predstavitev

1995
72,8
26
4056
SURS (1.1.2020)
Povezava