Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Slavica Vuk, Breg 64 A, 2322 Majšperk
  • Zofija Topolovec, Podlože 62 A, 2323 Ptujska Gora
  • Miran Smolej, Majšperk 59, 2322 Majšperk