JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Majšperk v letu 2020

09.01.2020 56