Obvestilo lokalni skupnosti o izvedbi javne prireditve oziroma shoda

Oddaja obvestila
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA