Sestrško jezero

Jezera, Rastlinstvo in živalstvo, Pohodne poti, Naravne znamenitosti