Obvestilo o spremenjenem obsegu izvajanju zdravstvenih storitev v ZD Ptuj

16. 3. 2020 29