Kulturno prosvetno društvo Stoperce

Anica Rejec, odgovorna oseba
031 704 332
kpd.stoperce@gmail.com
Stoperce 13d, 2289 Stoperce