Društvo invalidov Majšperk in Kidričevo

Irena Gajšt, odgovorna oseba
02 794 1171
di.majsperk@guest.arnes.si
Majšperk 39, 2322 Majšperk