Domov

Turizem

Kulturno poslovni center Majšperk

Športni objekti Majšperk

 

   
 
  Občina po meri invalidov
  Haloški radovedneži
  Investicije
  Vloge in obrazci
  Register predpisov
  Natečaji
  Razpisi
  Seje OS
 
  Obvestila uporabnikom portala
   
 

 
 
 
 
 
Splošno o občini
Občinska uprava \ Razpisi - ARHIV
 
RAZPISI - ARHIV
 
28.06.2017

Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo javne razsvetljave ob lokalni cesti

  

Vabimo vas, da oddate ponudbo za izvedbo javne razsvetljave ob lokalni cesti Ptujska Gora - Doklece v skupni dolini 400 m po popisu del v priponki. Vao ponudbo priakujemo najkasneje do torka, 4. 7. 2017 do 15.00 na naslov: Obina Majperk, Majperk 39, 2322 Majperk ali e-naslov: obcina.majsperk@majsperk.si. S spotovanjem.

  
[DOC] Popis del JR Doklece.xls
11.04.2017

Javni razpis za sofinanciranje portnih drutev v Obini Majperk

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija-sport_2017.doc
11.04.2017

Javni razpis za sofinanciranje drutev s podroja turizma v Obini Majperk

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija-turizem_2017.doc
11.04.2017

Javni razpis za sofinanciranje drutev s podroja kmetijstva v Obini Majperk

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija-kmetijstvo_2017.doc
11.04.2017

Javni razpis sofinanciranja kulturnih dejavnosti v Obini Majperk

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija-kultura_2017.doc
11.04.2017

Javni razpis sofinanciranja humanitarnih dejavnosti v Obini Majperk

  

  
[DOC] razpisna_dokumentacija-humanitarne_dejavnosti_2017.doc
07.04.2017

Javni razpis za Obnovo kulturnih spomenikov v Obini Majperk

  

  
[DOC] Javni_razpis_za_sofinanciranje_obnove_in_vzdrzevanja_spomenikov_v_letu_2017.pdf
06.04.2017

Zbiranje ponudb za izvedbo rekuperacije v kuhinji O Majperk

  

Spotovani. Vabimo vas, da podate ponudbo za izvedbo rekuperacije v kuhinji Osnovne ole Majperk. Popis del je objavljen na spodnji povezavi. Vao ponudbo priakujemo do etrtka, 13. 4. 2017 in mora biti veljavna 30 dni. Dela morajo biti izvedena v roku 60 dni od podpisa pogodbe. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski tevilki 02 795 08 30 - Matic inkovec Lep pozdrav.

  
[DOC] Povprasevanje rekuperacija v kuhinji.xlsx
28.03.2017

Zbiranje ponudb za izdelavo IDZ in PZI dokumentacije za plonik Vrhe

  

Vabimo vas da oddate ponudbo za izvedbo IDZ in PZI dokumentacije za ureditev regionalne ceste R2-432/1285 Majperk Apaki kri, od KM 1+060 do km 2+110, z ureditvijo povrine za kolesarje in pece v skladu s potrjeno projektno nalogo. Ponudbo oddate na naslov Obina Majperk, Majperk 39, 2322 Majperk najkasneje do petka, 31. 3. 2017. Projektna naloga je v prilogi.

  
[DOC] Projektna_naloga_plocnik_Vrhe_potrjena.pdf
27.03.2017

Javni razpis za spodbujanje podjetnitva v Obini Majperk za leto 2017

  

  
[DOC] Javni_razpis_podjetnistvo_2017.pdf
[DOC] Obrazci_javni_razpis_podjetnistvo_2017.doc
27.03.2017

Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva v Obini Majperk za leto 2017

  

OPOZORILO: Prvi rok za oddajo vlog je 3. 5. 2017 in se zbirajo do porabe sredstev. Vloge prejete pred navedenim datumom bodo zaprte vrnjene poiljateljem.

  
[DOC] Javni_razpis_ohranjanje_in_spodbujanje_razvoja_kmetijstva_2017.pdf
[DOC] Vloga_vlagateljev_2017.docx
28.02.2017

Nabava gasilskega vozila

  

Naronik: PGD Majperk

  
[DOC] RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_PGD_Majsperk.pdf
[DOC] tehnicni_opis.pdf
[DOC] Obrazci.docx
09.02.2017

Modernizacija obinskih cest v letu 2017

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija_Modernizacija_obcinskih_cest_2017.pdf
[DOC] Obrazci.doc
[DOC] Popisi del sklop 1.xlsx
[DOC] Popisi del sklop 2.xlsx
13.01.2017

Oddaja poslovnega prostora v najem - Breg 12

  

  
[DOC] Javno_zbiranje_ponudb_za_oddajo_poslovnega_prostora_v_najem_Breg_12.pdf
13.01.2017

Javni poziv za promocijo turizma v Obini Majperk v letu 2017

  

  
[DOC] Javni_poziv_za_promocijo_turizma_v_Obcini_Majsperk_v_letu_2017.pdf
07.11.2016

Javni razpis za dodelitev denarnih pomoi v letu 2016

  

  
[DOC] Javni_razpis_denarne_pomoci_november_2016.pdf
[DOC] RD_denarne_pomoci_november_2016.doc
28.10.2016

Javno naroilo male vrednosti za Energetsko sanacijo in obnovo Doma krajanov Stoperce

  

  
[DOC] Razpisna_dok.energ.san.doma_krajanov_stoperce.pdf
[DOC] Obrazci_Energ.san.doma_krajanov_Stoperce.doc
[DOC] VODILNA MAPApzi.pdf
[DOC] NASLOVNICE-PZI-arhitektura.pdf
[DOC] Objekt Stoperce CPV 584_2016.pdf
[DOC] SITUACIJA-M250.pdf
[DOC] stoperceDOMpgdIVD klet.pdf
[DOC] stoperceDOMpgdIVD MANSARDA.pdf
[DOC] stoperceDOMpgdIVD nadstropje.pdf
[DOC] stoperceDOMpgdIVD pritlicje.pdf
[DOC] stoperceDOMpgdIVD situacija.pdf
[DOC] stopercePZIfasade.pdf
[DOC] stopercePZIklet.pdf
[DOC] stopercePZImansarda.pdf
[DOC] stopercePZIprerez 1 in 2.pdf
[DOC] stopercePZIprerez3.pdf
[DOC] stopercePZIpritlicje.pdf
[DOC] stopercePZIstreha.pdf
[DOC] stopercePZnadstropje.pdf
[DOC] STOPERCE_dom_krajanov-POPIS DEL.xlsx
[DOC] Revizijski_jasek_80_za_globine_do_2m.pdf
[DOC] Staticni_izracun_streha.pdf
25.10.2016

Javni razpis za spodbujanje podjetnitva v Obini Majperk

  

Obveamo vas, da so sredstva za ukrep A porabljena, zato na ta ukrep ni ve mono kandidirati.

  
[DOC] Javni_razpis_podjetnistvo_2016.pdf
[DOC] Razpisna_dokumentacija_podjetnistvo_z obrazci_2016.doc
24.10.2016

Javni poziv za sofinanciranje promocijskih prireditev v letu 2016

  

  
[DOC] Javni_poziv_za_sofinanciranje_prosmocijskih_prireditev_okt.2016.pdf
[DOC] javni_poziv_okt.2016.doc
03.10.2016

Sanacija odeska ceste LC Ptujska Gora - Doklece

  

Spotovani. Vabimo vas, da oddate ponudbo za izvedbo sanacije ceste po popisu del. Vae ponudbe priakujemo do ponedeljka, 10. 10. 2016 do 15.00 na naslov Obina Majperk, Majperk 39, 2322 Majperk ali po elektronski poti na naslov matic.sinkovec@majsperk.si. Lep pozdrav.

  
[DOC] LC Ptujska Gora - Doklece - popis del.xls
03.10.2016

Javni razpis za dodelitev denarne pomoi

  

  
[DOC] Javni_razpis_za_dodelitev_denarnih_pomoci.pdf
[DOC] Razpisna_dokumentacija2016_dodelitev_denarnih_pomoci.doc
28.09.2016

Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeelja v Obini Majperk v letu 2016

  

Obveamo vas, da so sredstva za ukrep 1.1 - posodabljanje kmetijskih gospodarstev porabljena, zato na ta ukrep ni ve mono kandidirati.

  
[DOC] Javni_razpis.pdf
[DOC] Vloga_vlagateljev_2016.docx
23.09.2016

Javni razpis za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v letu 2016

  

  
[DOC] Javni_razpis_trajnostno_gospodarjenje_z_divjadjo_2016.pdf
[DOC] RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.doc
07.09.2016

Zbiranje ponudb za projektiranje venamenskega objekta v Narapljah

  

Spotovani. Vabimo vas, da oddate ponudbo za izdelavo IDZ, PGD in PZI projektov za venamenski objekt v Narapljahv skupni velikosti cca 130 m2 v eni etai. Upotevali bomo vse ponudbe, ki jih bomo prejeli na na naslov: Obina Majperk, Majperk 39, 2322 Majperk ali elektronski naslov: obcina.majsperk@majsperk.si najkasneje do srede, 14. 9. 2016 do konca poslovnega asa obine. Od vas priakujemo, da v ponudbi upotevate naslednja dela: Geodetski nart, priprava IDZ za projektne pogoje, vodilna mapa z urbanizmom, PGD (arhitektura, konstrukcija, elektrine instalacije, strojne instalacije, zunanja ureditev), elaborati (gradbena fizika - PURES, ocena zvone izolativnosti, poarna zasnova), PZI (arhitektura, konstrukcija, elektrine instalacije, strojne instalacije, zunanja ureditev, popis del in pridobivanje projektnih pogojev in soglasij. Rok izdelave projektov je: IDZ - 14 dni po sklenitvi pogodbe, PGD - 90 dni po sklenitvi pogodbe in PZI - 30 dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja.

  
07.09.2016

Zbiranje ponudb za projektiranje kanalizacije Sestre

  

Spotovani. Vabimo vas, da oddate ponudbo za izdelavo IDZ, PGD, PZI in PID projektov za fekalno kanalizacijo s istilno napravo v Sestrah. Upotevali bomo vse ponudbe, ki jih bomo prejeli na na naslov: Obina Majperk, Majperk 39, 2322 Majperk ali elektronski naslov: obcina.majsperk@majsperk.si najkasneje do srede, 14. 9. 2016 do konca poslovnega asa obine. Od vas priakujemo, da v ponudbi upotevate naslednja dela: Geodetski nart, priprava IDZ za projektne pogoje, doloitev trase z lastniki zemlji, vodilna mapa, pridobivanje projektnih pogojev in soglasij, kanalizacija - PGD, PZI, istilna naprava 130 PE - PGD, PZI, geodetski nart izvedenih del, kanalizacija in istilna naprava - PID, NN prikljuek - PGD, PZI in PID. Rok izdelave projektov je: IDZ - 15 dni po sklenitvi pogodbe, PGD - 30 dni po sklenitvi pogodbe, PZI - 20 dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja in PID - 14 dni od dostave vseh potrebnih podlag. V prilogi sprejet DIIP, iz katerega je razvidna okvirna trasa in potrebni podatki za projektiranje.

  
[DOC] DIIP - Ureditev kanalizacije Sestrze.pdf
07.07.2016

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih istilnih naprav v Obini Majperk v letu 2016

  

  
[DOC] JAVNI RAZPIS_2016.pdf
[DOC] PRIJAVNI OBRAZCI.doc
[DOC] Aglomeracija_Sestrze.jpeg
14.06.2016

Javni poziv za zbiranje predlogov glasbenih pounih delavnic v olskem letu 2016/2017

  

  
[DOC] Javni_poziv_glasbene_poucne_delavnice_2016.pdf
02.06.2016

Javni poziv za promocijo turizma v Obini Majperk za leto 2016

  

  
[DOC] Javni_poziv_promocija_turizma_2016.pdf
18.05.2016

Modernizacija obinskih cest v letu 2016

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija_Modernizacija_obcinskih_cest_2016.pdf
[DOC] Obrazci-modernizacija_JP_2016.doc
[DOC] Popis_del_Modernizacija_obcinskih_cest_2016.xlsx
13.05.2016

Javni razpis za zbiranje predlogov promocijskih prireditev v letu 2016-2

  

  
[DOC] Javni_poziv_prireditve_2016_2.pdf
[DOC] Dodatna_sredstva.pdf
05.05.2016

Javni razpis za letovanje otrok iz Obine Majperk v letu 2016

  

  
[DOC] Javni_razpis_letovanje_otrok_2016.pdf
08.04.2016

Javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje promocijskih prireditev v letu 2016

  

  
[DOC] Javni_poziv_prireditve_2016.pdf
23.03.2016

Javni razpis za sofinanciranje drutev s podroja kmetijstva

  

  
[DOC] Javni_razpis-drustva_kmetijstvo_2016.pdf
[DOC] Razpisna_dokumentacija-kmetijstvo_2016.doc
23.03.2016

Javni razpis za sofinanciranje turistinih drutev

  

  
[DOC] Javni_razpis_za_TD.pdf
[DOC] Razpisna_dokumentacija-turizem_2016.doc
23.03.2016

Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulture

  

  
[DOC] Javni_razpis_kultura_2016.pdf
[DOC] Razpisna_dokumentacija-kultura_2016.doc
23.03.2016

Javni razpis za sofinanciranje portnih drutev

  

  
[DOC] Javni_razpis_za_sport_2016.pdf
[DOC] Razpisna_dokumentacija-sport_2016.doc
23.03.2016

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih drutev

  

  
[DOC] Javni_razpis_humanitarna_drustva_2016.pdf
[DOC] Razpisna_dokumentacija-humanitarna_2016.doc
21.03.2016

Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov

  

  
[DOC] Javni_razpis_za_sofinanciranje_obnove_kulturnih_spomenikov_2016.pdf
14.03.2016

Javno naroilo za modernizacijo lokalne ceste

  

Vabimo vas, da oddate ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo.

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija_LC.pdf
[DOC] Popis del.xls
14.03.2016

Javno naroilo za modernizacijo infrastrukture v Obini Majperk v letu 2016

  

Vabimo vas, da oddate ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo.

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija_modernizacija_infrastrukture_2016.pdf
[DOC] Popis del plocnik PG.xls
[DOC] Popis del JP.xls
[DOC] Popis del parkirisce ZD.xls
14.03.2016

Javno naroilo za izvajanje geodetskih storitev v Obini Majperk

  

Vabimo vas da podate ponudbo v skladu z objavljeno razpisno dokumentacijo.

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija-geodetske_storitve.pdf
19.01.2016

Javni razpis za podelitev koncesije za energetsko pogodbenitvo v objektih Obine Majperk

  

Zainteresirano javnost obveamo, da objavljamo spremembe oziroma dopolnitve razpisne dokumentacije za podelitev koncesije za Energetsko pogodbenitvo v objektih Obine Majperk, ki so natanno navedene in opisane v prilogi Spremembe in dopolnitve RD. Da se potencialnim kandidatom omogoi upotevanje sprememb oziroma dopolnitev razpisne dokumentacije, se spremenita rok za predloitev vlog in dan javnega odpiranja le-teh, in sicer: - rok za predloitev vlog: do 3.2.2016 do 14.30 ure, - dan odpiranja vlog: 3.2.2016 ob 15.30 uri.

  
[DOC] Spremembe in dopolnitve RD.pdf
[DOC] Razpisna_dokumentacija_energetsko_pogodbenistvo_v_objektih_Obcine_Majsperk.pdf
[DOC] PRILOGA 2_Nacin izracuna prihrankov.pdf
[DOC] PRILOGA 1_Seznam objektov koncedenta.xlsx
[DOC] PRILOGA 3_Program izvajanja koncesije.xlsx
[DOC] IP_Obcina_Majsperk_energetsko_pogodbenistvo.pdf
[DOC] Pogodba Plinarna Maribor.pdf
[DOC] Racun december.pdf
14.12.2015

Javni razpis za podelitev koncesije energetskega pogodbenitva v objektih Obine Majperk

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija_energetsko_pogodbenistvo.pdf
[DOC] PRILOGA_1_Seznam_objektov_koncedenta.xlsx
[DOC] PRILOGA_2_Nacin_izracuna_prihrankov.pdf
[DOC] PRILOGA_3_Program_izvajanja_koncesije.xlsx
[DOC] IP_Obcina_Majsperk_energetsko_pogodbenistvo.pdf
30.11.2015

Javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje promocijskih prireditev v letu 2015

  

  
[DOC] Javni-razpis_november_2015.pdf
20.10.2015

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov

  

  
[DOC] Javni_razpis-2015-1.pdf
12.10.2015

Zbiranje ponudb za nakup obinskega stanovanja

  

  
[DOC] javni_poziv.pdf
11.09.2015

Javni razspis za oddajo poslovnih prostoorv

  

  
[DOC] Javni_razpis_7.pdf
04.09.2015

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE IN VZDREVANJA SPOMENIKOV IN OBJEKTOV KULTURNE DEDIINE V OBINI MAJPERK V LETU 2015

  

  
[DOC] Javni razpis.doc
04.09.2015

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJSKIH PRIREDITEV V LETU 2015

  

  
[DOC] javni_poziv.doc
24.08.2015

SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V LETU 2015

  

  
[DOC] RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.doc
[DOC] S22C-615082406460.pdf
10.07.2015

Javni razpis za zbiranje predlogov za izvedbo projekta glasbene in poune delavnice v olskem letu 2015/2016

  

  
[DOC] Javni_poziv.pdf
[DOC] Razpisna_dokumentacija.pdf
16.06.2015

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov

  

  
[DOC] Javni_razpis-fitnes.pdf
05.06.2015

Javni razpis za sofinanciranje letovanja otrok iz Obine Majperk za leto 2015

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija_letovanje.pdf
06.05.2015

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJSKIH PRIREDITEV V LETU 2015

  

  
[DOC] Javni_poziv_za_prireditve_2015.pdf
17.04.2015

Javno naroilo male vrednosti za Obnovo LC Podloe - Lokanja vas, odsek Medvedce - Sestre

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija_Obnova_LC_Podloze-Lokanja_vas.pdf
[DOC] Popis_del_Obnova_LC_Podloze-Lokanja_vas.xls
[DOC] Prijavni_obrazci_Obnova_LC_Podloze-Lokanja_vas.doc
15.04.2015

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih istilnih naprav v Obini Majperk za leto 2015

  

  
[DOC] JavniRazpis_2015.pdf
[DOC] Prijavni_obrazci.doc
03.04.2015

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija-turizem_2015.doc
03.04.2015

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija-sport_2015.doc
03.04.2015

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija-kultura_2015.doc
03.04.2015

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija-kmetijstvo_2015.doc
03.04.2015

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija-humanitarna_2015.doc
16.03.2015

Javno naroilo male vrednosti za izvedbo Plonik Ptujska Gora II. faza

  

Vabimo vas, da oddate ponudbo za izgradnjo plonika na spodnjih obrazcih:

  
[DOC] Razpisna dokumentacija.pdf
[DOC] Popis del II. faza - JP 740 671.xls
[DOC] Obrazci_plocnik_PG_II.faza.doc
[DOC] plocnik-pregledna.pdf
[DOC] plocnik-list2.pdf
30.01.2015

Javno naroilo male vrednosti za Tiskanje glasila Majperan

  

Objavljamo razpisno dokumentacijo in obrazce za oddajo ponudbe na javno naroilo.

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija_Majspercan.pdf
[DOC] Obrazci.doc
03.10.2014

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov

  

  
[DOC] Javni_razpis_6.pdf
15.09.2014

SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V LETU 2014

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija.pdf
04.09.2014

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov

  

  
[DOC] Javni_razpis.pdf
07.08.2014

Agromelioracija Majperk

  

Objavljamo razpisno dokumentacijo in popise za javno naroilo male vrednosti za izvedbo "AGROMELIORACIJE MAJPERK" Vabljeni k oddaji ponudb!

  
[DOC] Razpisna dokumentacija Agromelioracija Majsperk.pdf
[DOC] Popis_del-popravljen.xlsx
[DOC] Popis_del-popravljen_STARI_EXCEL.xls
[DOC] Projekt_agromel_Majsperk_teh.porocilo.pdf
[DOC] Hidrolosko_hidravlicno_porocilo_Majsperk.pdf
[DOC] GRAFICNI_LOKACIJ_1.pdf
[DOC] GRAFICNI_LOKACIJ_2.pdf
[DOC] KOMUNALNA_1.pdf
[DOC] KOMUNALNA_2.pdf
[DOC] NORMALNI PP_majsperk4_4_1.pdf
[DOC] NORMALNI PP_majsperk4_4_2.pdf
[DOC] NORMALNI PP_majsperk4_4_3.pdf
[DOC] NORMALNI PP_majsperk4_4_4.pdf
[DOC] NORMALNI PP_majsperk4_5_1.pdf
[DOC] NORMALNI PP_majsperk4_5_2.pdf
[DOC] NORMALNI PP_majsperk4_5_3.pdf
[DOC] Pregledna_z_oznakami__Majsperk.jpg
[DOC] SEZNAM_TOCK_ZAKOLICBE.pdf
[DOC] SITUACIJA ZAKOLICBE_1.pdf
[DOC] SITUACIJA ZAKOLICBE_2.pdf
[DOC] UREDITVENA1.pdf
[DOC] UREDITVENA2.pdf
04.07.2014

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA IZVEDBO PROJEKTA GLASBENE IN POUNE DELAVNICE V OLSKEM LETU 2014/2015

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija.pdf
01.07.2014

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJSKIH PRIREDITEV V LETU 2014

  

  
[DOC] Javni_poziv_za_prireditve.pdf
[DOC] Dodatna_sredstva_za_javni_poziv.pdf
12.05.2014

Javni razpis za olske prevoze

  

Objavljamo javni razpis za olske prevoze otrok v Obini Majperk v letih 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018.

  
[DOC] Razpisna dokumentacija.pdf
[DOC] Obrazci.doc
17.04.2014

Javni razpisi

  

Objavljamo javne razpise za sofinanciranje drutev s podroij humanitarnih dejavnosti, kmetijstva, kulture, porta in turizma v Obini Majperk za leto 2014.

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija-humanitarna_2014.doc
[DOC] Razpisna_dokumentacija-kmetijstvo_2014.doc
[DOC] Razpisna_dokumentacija-kultura_2014.doc
[DOC] Razpisna_dokumentacija-sport_2014.doc
[DOC] Razpisna_dokumentacija-turizem_2014.doc
11.04.2014

Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov

  

  
[DOC] Razpis_za_obnovo_kulturnih_spomenikov_2014.pdf
19.03.2014

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJSKIH PRIREDITEV V LETU 2014

  

  
[DOC] javni_poziv_za_prireditve.pdf
04.03.2014

Objavljamo javno naroilo za "Ureditev parka Breg"

  

  
[DOC] Razpisna dokumentacija Park Breg.pdf
[DOC] Popis del.xls
[DOC] Obrazci.doc
24.02.2014

Objava prostega delovnega mesta

  

Objavljamo javni nateaj za prosto delovno mesto referent - doloen as

  
[DOC] Objava_prostega_delovnega_mesta-dolocen_cas.pdf
24.02.2014

Popravek javnega razpisa za oddajo poslovnih prostorov v najem

  

  
[DOC] Javni_razpis_poslovni_prostor_popravek.pdf
18.02.2014

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem

  

  
[DOC] Javni_razpis.pdf
27.11.2013

JN Vodovod Kupinji vrh in Jelovice

  

Objavljamo javno naroilo za izvedbo Vodovoda Kupinji vrh in jelovice:

  
[DOC] Vodovod_Kupcinji_vrh_in_Jelovice-popis_za_objavo.xls
[DOC] Tehnicno_porocilo.pdf
[DOC] Vodovod_Jelovice_Kup.vrh-PREGLEDNA1.pdf
[DOC] Vodovod_Jelovice_Kup.vrh-PREGLEDNA2.pdf
[DOC] Vodovod_Jelovice_Kup.vrh-PREGLEDNA3.pdf
[DOC] Vodovod_Jelovice_Kup.vrh-SITUACIJA_1.pdf
[DOC] Vodovod_Jelovice_Kup.vrh-SITUACIJA_2.pdf
[DOC] Vodovod_Jelovice_Kup.vrh-SITUACIJA_3.pdf
[DOC] Vodovod_Jelovice_Kup.vrh-SITUACIJA_4.pdf
[DOC] Vodovod_Jelovice_Kup.vrh-SITUACIJA_5.pdf
[DOC] Vodovod_Jelovice_Kup.vrh-SITUACIJA_6.pdf
[DOC] Vodovod_Jelovice_Kup.vrh-SITUACIJA_7.pdf
[DOC] Vodovod_Jelovice_Kup.vrh-SITUACIJA_8.pdf
[DOC] Vodovod_Jelovice_Kup.vrh-SITUACIJA_9.pdf
[DOC] Vodovod_Jelovice_Kup.vrh-SITUACIJA_10.pdf
[DOC] Vodovod_Jelovice_Kup.vrh-SITUACIJA_11.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_2.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_3.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_4.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_5.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_6.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_7.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_8.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_9.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_10.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_11.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_12.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_13.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_14.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_15.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_16.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_17.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_18.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_19.pdf
[DOC] Razpisna_dokumentacija_podaljsanje_roka.pdf
 
 
     
  Občina Majšperk  
  Majšperk 39  
  2322 Majšperk  
  Telefon: 02 795 08 30  
  Fax: 02 794 42 21  
  e-naslov: obcina.majsperk@majsperk.si  

Domov  |  Kontakti  | Center za varnost osebnih podatkov | Pravno obvestilo   |  Avtorji

 
 
 
     
 

© 2019 by Občina Majšperk. Vse pravice kopiranja pridržane.

 
 

Design by provix.si

 
 

Spletna stran www.majsperk.si ne uporablja piškotkov - Zakon o elektronskih komunikacijah ZEK-om1.